home

Incepând cu data de 5 aprilie 2012 Primăria Municipiului Tulcea derulează proiectul Reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina SMIS-CNSR 36276, selectat spre finanțare în cadrul Programul Operațional Sectorial de Mediu.

 

Proiectul "Reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina SMIS-CNSR 36276" este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

 

Activităţile proiectului vizează zona polderului Zaghen, situat în partea de est a municipiului Tulcea, intercalat între limita estică a localităţii Tulcea, braţul Tulcea al fluviului Dunărea, la nord şi drumul judeţean DJ 222C Tulcea-Malcoci. Zona vizată este amplasată în “incinta îndiguită Tulcea-Malcoci-Nufăru”, din punct de vedere administrativ aparţinând Primăriei municipiului Tulcea şi comunei Nufăru.
Din punct de vedere hidrografic, zona se încadrează în bazinul hidrografic al Dunării, pe cursul inferior la confluenţa cu Delta Dunării şi este identificată ca parte a luncii inundabile a Dunării.